^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

“Краток потсетник“ од проф. д-р Милош Константинов

Извадоци

За потеклото на вселената, планетата и животот на неа

-ДЕЛ ПРВИ-

1.ПРАПОЧЕТОЦИ

Верувам дека...

...(1) прапочетоците на сите прапочетоци, од кои потекнува севкупниот познат и непознат свет,се наоѓаат во вселената,што постои од секогаш,а чии димензии немаат ни почетна ни завршна точка.
...(2) се она што не опкружува како планета, и припаѓа на вселената,без оглед на тоа дали нејзиниот дел е видлив или достапен на науката,или не.
...(3) во вселената ,според непишани правила,управуваат посебен вид на законитости како незаобиколни чинители.
...(4) видливиот дел на вселената, а бездруго и нејзиниот невидлив дел,не е статичен.Тие се менуваат постојано во зависност од густината на материите и брзината на нивната експанзија.
...(5) вселената е создадена и повремено се трансформира со постојаното оживотворување на фузии и фискални процеси предизвикани од разновидните хемиски елементи и физички реакции.

Read more...

Придружете ни се

 

 

 

XI Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови "Кратово 2022" е поддржан од Амбасата на Израел во Загреб, Република Хрватска

 Emblem_of_Israel.svg.png          

XI International Festival of Ethnological Documentary Films "Kratovo 2022" is supported by the Embassy of Israel in Zagreb, Republic of Croatia