^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Етнолог (број 12-13)

ПРИКАЗ

на последниот број на списанието ЕТНОЛОГ (бр.12-13), на Македонското етнолошко друштво

Стручното списание кое го издава Македонското етнолошко друштво, континуирано излегува повеќе од дваесет години. Досега се отпечатени 11 броеви од кои две изданија се двоброј, 4-5 и 7-8. Последниот број, 12-13, исто така е двоброј. Излегува после четири години од издавањето на последниот 11 број. Во меѓувреме, во издание на Институтот за етнологија и антропологија кој патем кажано комплетно го финансираше 11 број на Етнолог, излезе Зборник на реферати кои се однесуваат на Голо Брдо, како резултат на сработен проект од страна на членови на МЕД, со поддршка на Сорос.

Овој број на Етнолог на 320 страници, концепциски го сочинуваат неколку целини. Најпрво, во првиот дел кој е носечки во овој двоброј, содржински се опфатени 8 реферати на главната тема: НАШИНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА НА РЕЛАЦИЈА ПОЕДИНЕЦ – ОПШТЕСТВО - КУЛТУРА. Во вториот дел под наслов СТАТИИ презентирани се 10 стручни реферати. Потоа следуваат СТРУЧНИ ПРИЛОЗИ И ГРАДИВО со два прилога, и најпосле во ПРИЛОЗИ презентирани се вкупно 7 текста.

Повеќе...

Придружете ни се

 

 

 

XI Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови "Кратово 2022" е поддржан од Амбасата на Израел во Загреб, Република Хрватска

 Emblem_of_Israel.svg.png          

XI International Festival of Ethnological Documentary Films "Kratovo 2022" is supported by the Embassy of Israel in Zagreb, Republic of Croatia