^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Историја

На 19.09.1975 година Огранокот на Етнолошкото друштво на Југославија за Македонија, на својата седница на Собранието, изврши реорганизација на тој Огранок - според можностите на новиот Закон за општествените организации и донесе Одлука за формирање на Здружение на Етнолозите на СР Македонија,а усвои и Статут на Здружението.

Здружението на етнолозите на СР Македонија беше организатор и домаќин на 14-тиот Конгрес на сојузот на етнолошките друштва на Југославија, кој беше последен Конгрес на југословенската асоцијација и се одржа 25-28 септември 1991 во Струга. Поради отпочнатиот процес на на распаѓање на југословенската заедница, а напоредно со тоа и на СЕДЈ како југословенска асоцијација, а која издаваше свое научно списание, претседателството на ЗЕМ на својата седница одржана на 18.02.1992 год. Донесе одлука за издавање на списанието Етнолог како самостојно списание на Здружението на етнолозите на Македонија, а на годишното собрание одржано на 18.03.1993 год. нашето здружение се ослободи од идеолошкото обележје во името.

Придружете ни се

 

 

 

XI Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови "Кратово 2022" е поддржан од Амбасата на Израел во Загреб, Република Хрватска

 Emblem_of_Israel.svg.png          

XI International Festival of Ethnological Documentary Films "Kratovo 2022" is supported by the Embassy of Israel in Zagreb, Republic of Croatia